Szukaj

Oferta

 

 Logopeda diagnozuje, a następnie leczy wady mowy. Analizuje mowę rozumianą jako przekazywanie i odbiór informacji, czyli porozumiewanie się. 

 
 2023— 2024  m. m.
Logopeda Dominika Naumowa pracuje:
 
Poniedziałek 9.30-16.00
 
Wtorek 9.30-16.00
 
Środa 9.30-16.00
 
Czwartek 9.30-16.00
 
Piątek 9.30-15.30
 
konsultacje logopedyczne: poniedziałek 11.00-12.30, piątek 11.00-12.30

 
Zakres działań logopedy w szkole  
We wrześniu logopeda przeprowadza przesiewowe badaniaktóre służą wykrywaniu zaburzeń rozwoju mowy i wczesnej profilaktyce wad wymowy. Po zakończeniu badań rodzice dzieci wymagających wsparcia ze strony logopedy otrzymują kwestionariusz wywiadu
oraz zgody na prowadzenie zajęć logopedycznych w szkole
Dostarczenie zgody do wychowawcy i założenie „zeszytu logopedycznego” jest równoznaczne z rozpoczęciem zajęć na terenie szkoły
Wiąże się z koniecznością zaangażowania się w systematyczne usprawnianie kompetencji językowych dziecka według wskazań logopedy. 
Opieką logopedyczną objęci  uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej ze wskazaniami do terapii logopedycznej,
uczniowiektórzy posiadają zaburzenia komunikacji językowej powodujące trudności w nauce czytania i pisania oraz uczniowie    
(klas 1-6)  zakwalifikowani do logoterapii po przeprowadzeniu badań przesiewowych. 
Logopeda w trosce o dobro dziecka może prosić Państwa o konsultacje specjalistyczną np.z ortodontąfoniatrąstomatologiemaudiologiem czy laryngologiem. 
W naszej szkole zajęcia logopedyczne prowadzone są raz w tygodniu indywidualnie lub w grupach.
Dzieci dobierane są w pary pod względem podobnych wad wymowy.
ramach zajęć logopedycznych dzieci wykonują liczne ćwiczeniamające na celu eliminowanie zaburzeń mowy i wad wymowy
 to ćwiczenia oddechowefonacyjnegłosowerozwijające pamięć, analizę i syntezę wzrokowo słuchową
Podstawę ćwiczeń stanowi usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnychczyli językawargpodniebienia miękkiegopoliczków. 
Reedukacja wad wymowy obejmuje korygowanie wadliwych głosek i wywoływanie głosek prawidłowych, a następnie ich utrwalanie w sylabach,  wyrazachzdaniach oraz mowie spontanicznej.
Zajęcia logopedyczne mają na celu także wzbogacanie słownictwa o nowe pojęciadoskonalenie umiejętności budowania swobodnych wypowiedzi pełnymi zdaniami, w poprawnej formie gramatycznejćwiczenie dykcji i płynnej wymowy. 
 
Głównym celem terapii jest: 
 
 • korygowanie wad wymowy; 
 • usprawnianie zdolności komunikowania się; 
 • usuwanie wad i zaburzeń komunikacyjnych; 
 • kształtowanie starannej wymowy; 
 • dbałość o kulturę słowa potocznego; 
 • kształtowanie prawidłowego toru oddechowegowydłużanie fazy wydechowej; 
 • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. językawargżuchwy); 
 • kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tjpołykanieżucieodgryzanie); 
 • rozwijanie słuchu fonematycznego; 
 • wzbogacanie słownictwarozwijanie mowy opowieściowej; 
 • rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi; 
 • rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych; 
 • uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek. 
 
Dlaczego rola rodzica w terapii logopedycznej jest tak ważna? 
 
Terapia logopedyczna jest procesem.
Jej skuteczność zależy od współpracy logopedy z  dzieckiem oraz rodzicem.
Spotkanie z logopedą nie jest wystarczającym elementem  terapii Dlatego bardzo ważne jest zaangażowanie rodziców w systematyczne ćwiczenie z dzieckiem w domu.
tym celu logopeda po każdych zajęciach zapisuje w zeszycie  ucznia zestaw ćwiczeń jakie powinien wykonywać codziennie do kolejnego spotkania
Zaleca się aby ćwiczenia trwały minimum 10 minut dziennieSystematyczność prowadzi do sukcesu.
Im wcześniej nauczymy dziecko prawidłowej wymowytym mniej   problemów pojawi się w przyszłości
Warto sobie uświadomićże terapia nie musi być przykrym obowiązkiem.  Ćwiczenia logopedyczne w domu mogą być świetną formą kontaktu rodzica z dzieckiem i jednocześnie chwilą przyjemnego relaksu
Każdy podjęty wysiłek należy nagradzać drobną przyjemnościąuśmiechembuziakiem  plusem”/naklejką na karcie motywacjispaceremłakociami.
Ćwiczenia można wplatać w codzienne wspólne czynnościposiłki i domowe rytuały
Ważne jestaby obie strony (i rodzic, dzieckoczerpały radość i satysfakcję z tej formy bycia razem.
Często postęp w terapii osiąga się małymi krokami a pozornie błahe zabawy i ćwiczenia wykonywane systematycznie niosą ze sobą poważne umiejętności i nawyki. 
Tempo postępów w terapii  jest sprawą indywidualnązależną od predyspozycji dziecka.
Stały kontakt z logopedą i zaangażowanie się rodziców w program terapii pomoże osiągnąć sukces dzieciom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozkład lekcji
  Pon - śr., pt.   Czw.
  1 lekcja  8:00 - 8:45 1 lekcja 8:00 - 8:45
  2 lekcja  8:55 - 9:40 2 lekcja 8:55 - 9:40
  3 lekcja  9:50 - 10:35 3 lekcja 9:50 - 10:35
  4 lekcja  10:55 - 11:40  4 lekcja 10:55 - 11:40 
  5 lekcja  12:00 - 12:45 wychowawcza 12:00 - 12:30
  6 lekcja  12:55 - 13:40 5 lekcja 12:35 - 13:20
  7 lekcja  13:50 - 14:35 6 lekcja 13:30 - 14:15
  8 lekcja  14:45 - 15:30 7 lekcja 14:25 - 15:10
  9 lekcja  15:40 - 16:25 8 lekcja 15:20 - 16:05
10 lekcja 16:25 - 17:10 9 lekcja 16:15 - 17:00
 
Kontakty
Telefon:
+370 5 213 55 01 – sekretariat, dyrektor
8 600 12194 – wicedyrektor Lilia Zaricznaja
8 600 12 309 – wicedyrektor Eugenia Pietrowicz
8 600 12664 – wicedyrektor ds. gospodarczych Jolanta Bojarowicz
Mapa
 
 
 
smart foreash