Szukaj

Kodeks ucznia

 
  • zawiera prawa i obowiązki ucznia szkoły;

  • zobowiązuje ich do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym i kolegom; 

  • zachęca do stawiania sobie najwyższych wymagań na miarę własnych możliwości i skłania do realizowania ambitnych celów w każdej dziedzinie życia;

  • określa zasady współżycia uczniów i nauczycieli, których powinno łączyć zrozumienie, życzliwość i szacunek;

  • tworzy warunki dla samorządności, partnerstwa, współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły, tym samym przygotowuje ich do dorosłego życia. 


Obowiązkiem szkoły jest zapewnienie niezbędnych warunków umożliwiających pełną realizację postanowień Kodeksu. 

 
smart foreash