Szukaj

Nagrody i kary

 

 Nagradzanie ucznia za:

 • rzetelną naukę i pracę społeczną,
 • wzorową postawę,
 • wybitne osiągnięcia,
 • dzielność i odwagę.

 

Nagroda może być:

 • w postaci pochwały podanej do wiadomości publicznej w szkole,
 • w postaci listu z podziękowaniem do rodziców,
 • w postaci nagrody przedmiotowej,
 • w postaci bezpłatnej lub częściowo zwolnionej od opłat wycieczki.

 

Za nieprzestrzeganie kodeksu Ucznia Liceum mogą być wyznaczone kary:

 • uprzedzenie,
 • nagana,
 • surowa nagana,
 • wydalenie ze szkoły. 
 
smart foreash