Szukaj

Misja, cele i zadania

 
 
Misja:
Wychowywać otwartego, wolnego obywatela, który świadomie i uczciwie potrafi wykorzystać swoje zdolności i umiejętności w zmieniającym się świecie.

Cele:
 • Zgodnie z wymaganiami Nowych Podstaw Programowych wszechstronnie rozwijać ogólne kompetencje uczniów, niezbędne w aktywnym życiu zmieniającego się społeczeństwa.
 • Wzmacniać rolę społeczności Liceum w obywatelskim wychowaniu uczniów.
   
Zadania:
 • Indywidualizować  treść nauczania, uwzględniając zróżnicowane możliwości oraz zapotrzebowania uczniów.
 • Tworzyć odpowiadające zapotrzebowaniom i zainteresowaniom uczniów środowisko uczenia się.
 • Doskonalić kompetencje i doświadczenie nauczycieli w stosowaniu technik komputerowych,
 • interaktywnych metod kształcenia oraz innych postępowych technologii nauczania przedmiotu.
 • Podnosić kwalifikację  nauczycieli w realizowaniu Nowych Podstaw Programowych.
 • Rozwijać aktywność uczniów w dziedzinie samorealizacji i zarządzania.
 • Kontynuować i doskonalić  współpracę z rodzicami uczniów, angażować ich do aktywniejszego udziału w życiu i działalności  Liceum.
 • Pielęgnować narodową  i obywatelską świadomość uczniów, zachęcać do kształtowania w sobie postawy obywatelskiej.
 
smart foreash