Szukaj

Projekty

 

 

 

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA POLSKIEGO
Polonia i Polacy za Granicą 2022 
wsparcie bieżącej działalności polskich szkół i przedszkoli funkcjonujących
w litewskim systemie oświaty w latach 2022-2023 - placówki powyżej 100 uczniów
DOFINANSOWANIE
25 004 zł
CAŁKOWITAWARTOŚĆ
25 009,50
 
 

 

Liceum otrzymało dofinansowanie przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w 2022 roku

 
 
Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie uczestniczy w projekcie „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr.09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), finansowanym ze środków europejskich funduszy strukturalnych.
 
 

 

Projekt „Razem dla Edukacji” to inicjatywa współfinansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach konkursu na lata 2017-2018, 2018-2019 oraz 2019-2020 „Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce”.

Więcej http://razemdlaedukacji.org.pl/index.php/razem-dla-edukacji

 
 
 
"Szkoła 6.0” to projekt tworzący platformę współpracy pomiędzy polskimi i polonijnymi środowiskami oświatowymi.
 
 

 

 

Od początku 2019 r. bierzemy udział w projekcie Wileńskiego Biura Zdrowia Publicznego  "Promowanie zdrowego stylu życia i edukacja zdrowotna uczniów w mieście Wilnie".

Więcej https://www.vvsb.lt/projektas-kuriuo-siekiama-padidinti-vilnieciu-sveikatos-rastingumo-lygi/

 
 
 
 
Jesienią 2019 r. rozpoczęliśmy realizację programu prewencji konfliktów "Taiki mokykla".
 
 

 

 
smart foreash