Szukaj

Wydarzenia

 

 2023-05-09

Spotkanie finałowe w ramach międzynarodowego projektu Erasmus+ „Ponad różnicami: zaakceptuj mnie takim, jakim jestem” odbyło się w Rumunii, w miasteczku Campina w dniach 24-28 kwietnia. Tym razem nauczycieli Liceum Adama Mickiewicza w Wilnie gościła szkoła Scoala Gimnaziala ,,B.P. Hasdeu”. Placówki partnerskie z Włoch, Chorwacji, Grecji, Hiszpanii, Rumunii oraz Litwy podsumowały trzyletnią działalność projektową.
Koordynatorzy projektu przygotowali prezentacje na temat praktyk stosowanych w ich placówkach w zakresie wdrażania edukacji włączającej, której celem jest zwiększenie szans edukacyjnych dla wszystkich uczniów poprzez zapewnianie im warunków do rozwoju osobistego, doskonalenia swych umiejętności, wzmacniania potencjału twórczego oraz aktywnego udziału każdego w życiu społecznym szkoły. Odbyły się warsztaty dotyczące realizacji wspólnej strategii zapobiegania konfliktom, wynikającym najczęściej z różnic kulturowych w poszczególnych placówkach edukacyjnych. Nauczyciele dzielili się doświadczeniem, prowadzili dyskusje, obserwowali lekcje szkolne oraz działalność uczniów zakresie edukacji nieformalnej. Zostały zaprezentowane narzędzia edukacyjne wykorzystujące aplikacje internetowe do rozwijania nawyków społecznych oraz komunikacji międzykulturowej. Odbyły się spotkania koordynatorów w celu opracowania Przewodnika Dobrych Praktyk, po czym została dokonana ewaluacja realizacji projektu.
Uczestnicy projektu mieli okazję spotkać się z przedstawicielami władz lokalnych, między innymi z burmistrzem miasteczka Campina, który zapoznał z realizowanymi tudzież przewidzianymi projektami edukacyjnymi w ich miejscowości.
Społeczność szkoły w Rumunii zadbała również o to, by uczestnicy projektu poznali ich kraj, historię, zabytki, tradycje, lokalną kuchnię, toteż zaproponowała zwiedzić Zamek Drakuli oraz leżące u podnóża gór malownicze miasteczko Brasov.
Czas płynie nieubłaganie szybko, nadszedł czas pożegnania... Jesteśmy wdzięczni gospodarzom za gościnność, życzliwość oraz za możliwość uczestniczenia w międzynarodowej wymianie uczniów i nauczycieli.
 
smart foreash