Szukaj

Wydarzenia

 

 2022-12-09

Młodzież Liceum im. Adama Mickiewicza przy współudziale Stowarzyszenia Wspólnota Polska zrealizowała projekt „Polska młodzież na Litwie i Łotwie – co nas łączy i co nas różni?”. Celem projektu było nawiązanie współpracy z uczniami szkoły polskiej w Rydze, poznanie tradycji Polaków mieszkających na Łotwie, wymiana wiedzy dotyczącej dziejów tych, którzy w różnych okresach historii najnowszej znaleźli się i mieszkają poza granicami Państwa Polskiego.
Uczestnicy projektu zbierali informację i materiały w trzech blokach tematycznych dotyczących polskich szkół na Łotwie i Litwie, życia młodych Polaków w obu państwach oraz dwudziestowiecznej historii Wileńszczyzny i dawnych Inflant i losów ludzi tutaj zamieszkałych. Zebrany materiał uczniowie zaprezentowali społeczności szkolnej w formie prezentacji oraz stosowali metodę „burzy mózgów”, jedną z metod heurystycznych twórczego rozwiązywania problemów.
Zakończenie projektu odbyło się na Łotwie. W dniach 1- 2 grudnia uczniowie Mickiewiczówki dzięki dofinansowaniu Stowarzyszenia Wspólnota Polska mieli możliwość odbyć podróż na Łotwę. Podczas wyjazdu uczestnicy projektu poznali losy i tradycje mieszkających w sąsiednim kraju Polaków, zwiedzili Rygę. Momentem kulminacyjnym było spotkanie młodzieży Liceum im. Adama Mickiewicza i Polskiej Szkoły Średniej w Rydze im. Ity Kozakiewicz. Młodzi ludzie nie tylko poznali w teorii życie swych rówieśników, ale też mieli okazję nawiązać bezpośredni kontakt. W drodze powrotnej uczniowie liceum zwiedzili Jurmałę i perełkę architektury, barokowy pałac w Rundale przypominający Wersal.
 
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2022
 
 
smart foreash