Szukaj

O inicjatywie UNESCO „Piszemy Pokój”

 

Na podstawie materiałów przygotowanych przez ekspertów UNESCO, w maju i czerwcu tego roku w naszej szkole zorganizowaliśmy wystawę "Piszemy Pokój” 

Wystawa „Piszemy Pokój” była otwarta z okazji Międzynarodowego Dnia Pokoju 21 września  2012 roku w Nowym Yorku, w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych. Logo wystawy skojarzone jest z pierwszych symboli pojęcia ,,Pokój” w różnych systemach pisemnych.Na wystawie są przedstawione dwa tematy:
1.      Temat pokoju. „Ponieważ wojny rozpoczynają się w umysłach ludzkich, to rozum ludzki powinien konstruować i obronę pokoju” - pisze się w Konstytucji UNESCO.
2.      Temat piśmiennictwa i jego znaczenia w rozumieniu historii, sztuki, duchowości i innych aspektów życia ludzkiego.
Pokój ma wiele kształtów, jak to widać na plakatach wystawy, ale też ma zjednoczony duch.  
Poznanie historii piśmiennictwa i różnych systemów pisemnych jest jedną z mnóstwa dróg poznania różnorodności ludzkiej i przybliżenia się do innych.
Lepiej poznać treść wystawy uczniowie klas 5,6 i 7 mogli na lekcjach historii, geografii, matematyki, plastyki i na lekcjach wychowawczych.
 Romualda Raguotiene
 
smart foreash