Szukaj

Wydarzenia

 

 2021-12-07

W ramach międzynarodowego projektu Erasmus+ w dniu 16 listopada odbyła się lekcja języka angielskiego, poświęcona Międzynarodowemu Dniu Tolerancji – świętu, które zostało ustanowione przez UNESCO w celu promowania szacunku, akceptacji i uznania różnorodności kultur na świecie. Uczniowie klasy gimnazjalnej 2b omawiali przyczyny nietolerancji przejawiającej się poprzez mowę nienawiści na podstawie przynależności do grupy społecznej, identyfikowanej za pomocą takich cech, jak rasa, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność fizyczna i psychiczna, religia oraz płeć. Uczniowie pracowali indywidualnie oraz w grupach. Dzielili się refleksją nad własną postawą w odniesieniu do swoich kolegów i koleżanek. Uznali, że warto być wrażliwym i spojrzeć z szacunkiem i wyrozumiałością na innego człowieka.

 
smart foreash