Szukaj

Wydarzenia

 

2021-12-06

Międzynarodowy projekt „Ponad rożnicami: zaakceptuj mnie takim, jakim jestem“.

 

„Jak integrować uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych?“ - takie zagadnienie było tematem spotkania nauczycieli państw należących do Unii Europejskiej.
W dniach 21- 26 listopada nauczyciele Liceum im. Adama Mickiewicza wraz z kolegami z Hiszpanii, Grecji, Chorwacji, Rumunii oraz Włoch spotkali się na słonecznej Sycylii. Podejmowała gości szkoła Isttuto Comprensivo Statele Torrenova. To spotkanie było możliwe dzięki projektowi Erasmus + pod nazwą: „Ponad rożnicami: zaakceptuj mnie takim, jakim jestem“.
Podczas zajęć uczestnicy zaprezentowali możliwości integracji uczniów specjalnej troski, bowiem każdy kraj ma własne doświadczenie i specyfikę nauczania takich dzieci. W toku dyskusji wymienialiśmy się spostrzeżeniami i propozycjami, gdyż wszystkim przyświecał jeden cel: stworzenie możliwości kształcenia się i socjalizacji każdego dziecka, nie zważając na jego osobliwość.
„Jak w czasie lekcji znaleźć sposób, by dotrzeć do każdego dziecka, zdolnego i mniej zdolnego? Jak zapewnić wszystkim możliwość kształcenia się, unikając wykluczenia społecznego? Jak zaangażować do pracy każdego ucznia? Odpowiedzi na te i inne trudne pytania są aktualne dla każdego nauczyciela, niezależnie od kraju jego zamieszkania. Niestety, gotowej i uniwersalnej recepty na to nie ma, ale istotne jest to, iż w toku dyskusji rodziły się nowe pomysły, a praktyka kolegów z krajów partnerskich z pewnością będzie przydatna w pracy.
Uczestnicy projektu odwiedzili kilka placówek oświatowych. Uczniowie szkół i przedszkoli prezentowali gościom swe umiejętności artystyczne. Gospodarze spotkania – Włosi, a dokładniej Sycylijczycy zadbali o to, by zapoznać gości z kuchnią i kulturą słonecznej wyspy. Byliśmy częstowani dobrą kawą i pysznymi przekąskami. San Marco d’Alunzio, Torrenova, Tindari – to tylko niektóre z sycylijskich miasteczek, omywanych Morzem Tyrreńskim i otoczonych pasmami gór, które zauroczyły swym subtelnym pięknem.
Mogliśmy naocznie się przekonać, jak powstaje miejscowa ceramika. Otrzymaliśmy na pamiątkę gliniane szyszki piniowe- symbol powodzenia i dobrobytu.
Uczestników projektu czeka kolejny etap pracy i nowe spotkania. Tematy kolejnych spotkań będą dotyczyły akceptacji, zwalczania mobbingu w życiu codziennym oraz w sieciach społecznych, radość poznania i doceniania różnorodności kultur. Kolejna wymiana jest przewidziana z udziałem uczniów, a Liceum im. Adama Mickiewicza stanie się gospodarzem projektu już na początku następnego roku szkolnego.
 
smart foreash