Szukaj

Wydarzenia

 

 

 2021-01-07
W tym roku szkolnym nasza szkoła rozpoczęła pracę w międzynarodowym projekcie, który będzie trwał do 2022 roku.
Cele projektu:
1.    Zwiększyć umiejętności w projekcie uczestniczących organizacji uwzględniać potrzeby kształcenia się 10 – 15 letnich uczniów, dostosowując programy i zajęcia, proponując atrakcyjne formy nauczania, rozwijając niezbędne dla edukacji włączającej nawyki obcowania.
2.    Organizować zajęcia, które stymulują akceptację różnorodności i międzynarodową wymianę.
3.    Pomóc w projekcie uczestniczącym szkołom działać na poziomie międzynarodowym.
4.     Pomóc nauczycielom tworzyć i realizować projekty, które by zapewnili jednakowe dla wszystkich możliwości sensownego kształcenia się, sprzyjali uniknięciu wykluczenia socjalnego i realizowaniu wartości integracji Europejskiej.
5.    Stworzyć warunki dla uczniów kształcenia nawyków pracy w grupie, uwzględniając takie wartości jak szacunek wzajemny, różnorodność kulturowa, konstruktywne obcowanie, twórczość.
6.    Dla nauczycieli stworzyć warunki do komunikowania z kolegami na międzynarodowym poziomie i dzielić się dobrymi praktykami.
Oprócz nas w projekcie uczestniczą szkoły z Grecji, Włoch, Chorwacji, Hiszpanii i Rumunii. Școala Gimnazială ”B. P. Hasdeu” Mun. Câmpina z Rumunii jest koordynatorem projektu.
Pierwsze zadanie – tworzenie logo. Umieszczamy prace naszych uczniów, które pokazują, jak cele projektu są rozumiane przez nich
 
 
 
 
 
smart foreash