Szukaj

Wydarzenia

 

 

 
      W październiku 2019 roku w Liceum  im. Adama Mickiewicza startował projekt przyrodniczo-ekologiczny ,,Zanieczyszczenie środowiska podczas wytapiania metali z rud”. Celem projektu było promowanie nauk przyrodniczych: fizyki, chemii, biologii i geografii. Specyficzna tematyka projektu zrzeszyła młodzież zainteresowaną tymi naukami.
Projekt nasz składał się z kilku części.  Punktem kulminacyjnym projektu był wyjazd do Głogowa i zwiedzanie  huty miedzi (KGHM Polska Miedź), na terytorium której młodzież i nauczyciele  wysłuchali wykładu na temat technologii wytapiania z rud miedzi, złota, srebra i innych metali , jak też obejrzeli cały proces wytapiania miedzi z rudy.  Młodzież zwiedziła wystawę w Muzeum Książąt Pomorskich miasta Głogów, jednego z najstarszych miast w Polsce. Zapoznała się z historią obrony Głogowa czy też okresem powojennym  miasta, jego zabytkami i odkryciami archeologicznymi, rzemiosłem, numizmatyką. W świetlicy klasztoru ojców Redymptorystów w Głogowie, którego gośćmi jesteśmy tradycyjnie już od wielu lat, Historyczne Koło Młodzieżowe Głogowa pod kierownictwem Pana Przemysława Bożka zorganizowało spotkanie z młodzieżą z Wilna. Ciekawe dyskusje, miła atmosfera i przyjazne warunki przedłużały te spotkania do późnych godzin nocnych. Nie mniej interesujący był pobyt w kolejnym mieście na Dolnym Śląsku - Legnicy. W legnickim Muzeum Miedzi obejrzeliśmy wystawę , gdzie uświadomiliśmy sobie znaczenie metali oraz ich związek z   kulturą danego regionu Polski. Uczestników projektu zachwyciła wystawa niemal stu prac najsłynniejszego polskiego malarza Jana Matejki, wśród nich  „Poczet królów i książąt polskich”, czyli wszystkich nadwiślańskich władców od Mieszka I do Stanisława Augusta Poniatowskiego. Niesamowite wrażenie na uczestnikach projektu wywarło obejrzenie stereoskopowej interpretacji (3D) obrazu Jana Matejki,,Bitwa pod Grunwaldem”.
Nie sposób też pominąć spotakań w Legnickim Parku Technologicznym LETIA S.A. Tutaj młodzież z Wilna miała  okazję spotkać się z młodzieżą z Zesołu Szkół z Chojnowa, z Panem Adamem Babuśką, starostą legnickim. Lekcja historyczna dr. Tomasza Gałwiaczka z Instytutu Pamięci Narodowej jeszcze raz potwierdziła nierozłączność historii i kultury Polski i dawnych Kresów, zaś lekcja przedsiębiorczości z warsztatami wywarła zarówno na organizatorach, jak  i na gościach niesamowite wrażenie.....
Podobne projekty  mają  ogromne znaczenie dla młodzieży kresowej, pragnącej kultywować tradycje swoich przodków oraz  pielęgnować polskość na Kresach, tym bardziej, że organizatorzy zadbali o to , by w tak krótkim czasie przekazać młodzieży maksymalną oraz najbardziej istotną ilość wiedzy z różnych dziedzin.
Organizatorami i sponsorami projektu są Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna i Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie.
Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i opiekę Panu Przemysławowi Bożkowi, wiceprezesowi LSSE i całej ekipie pracującej przy zorganizowaniu tak treściwego pobytu wileńskiej młodzieży na Dolnym Śląsku. Dziękujemy również dyrekcji i pracownikom Muzeum w Głogowie za kolejne już  umożliwienie pobytu na Dolnym Śląsku. Dziękujemy serdecznie ojcom z klasztoru o. Redemptorystów za gościnne przyjęcie. Podziękowanie składamy również dyrekcji i pracownikom za zorganizowanie wizyty studyjnej w Hucie Miedzi Głogów.
Szczególne podziękowania kierujemy do wieloletniego i niezmiennego naszego Przyjaciela, byłego dyrektora Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie,Szanownego Pana Leszka Lenarczyka, który już od wielu lat lat jest głównym inspiratorem i kuratorem danego projektu.     
Dziękujemy  samorządowi miasta Wilna, a szczególnie Pani Edycie Tamošiūnaitė za pomoc w sfinansowaniu transportu, co umożliwiło zorganizowanie danego przedsięwzięcia.
Dyrekcja Liceum Adama Mickiewicza oraz uczestnicy projektu dziękują wszystkim tym, którzy przyczynili się do realicji tak wartościowego pobytu.
 
Organizator projektu Teresa Samsonow
 
 
 
 
smart foreash