Szukaj

Oferta

 

 

Specjalista zdrowia publicznego (pielęgniarka) - Halina Murmulienė 

W 2023-2024  r. szk. udziela pomocy:

 
wtorek  7.00 - 18.30 ( przerwa obiadowa 12.00 - 12.30 )
 
piątek 7.00 - 14.30 ( przerwa obiadowa 12.00 - 12.30 )
 
 
 
Zadania pielęgniarki szkolnej:
 
  • udzielanie pierwszej pomocy w urazach , zatruciach i nagłych zachorowaniach uczniów i pracowników szkoły,
  • zapewnienie opieki uczniom z problemami zdrowotnymi , szkolnymi i społecznymi,
  • okresowa i bieżąca kontrola stanu higieniczno - sanitarnego obiektu i bezpieczeństwa w szkole, okresowe badania higieny osobistej uczniów,
  • wspomaganie uczniów w kształtowaniu postaw zdrowego stylu życia i w dbaniu o higienę osobistą,
  • pomoc nauczycielom wychowania fizycznego w tworzeniu grup wychowania fizycznego.
 
smart foreash