Szukaj

Oferta

 

 

Komisja ds. Dobrostanu Dziecka organizuje i koordynuje działalności wychowawczą i zapobiegawczą wśród dzieci i młodzieży szkoły, proces wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wspomaga nauczycieli w dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów oraz wykonuje inne, związane z dobrostanem dziecka, funkcje.
 
Skład komisji 2023-2024 r.:
 
przewodnicząca:
Eugenia Pietrowicz - wicedyrektor
 
członkowie:
 
Bożena Nadzeras – pedagog szkolny; 
Agnessa Ogar - psycholog;
Bożena Borowska - nauczycielka jęz. polskiego;
Irena Dziugiewicz - nauczycielka religii;
Dominika Naumowa - logopeda;
Ewa Giliauskienė - psycholog.
 
smart foreash