Paieška

Paslaugos

 

Vaiko gerovės komisija organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą mokykloje, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą, atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

 
 
Vaiko gerovės komisijos nariai 2023 — 2024 m.:
 
Pirmininkė
Eugenija Petrovič — direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 
Nariai:
Božena Nadzeras — socialinis pedagogė;
Agnessa Ogar  — psichologė;
Božena Borovska — lenkų kalbos mokytoja;
Irena Diugevič — tikybos mokytoja;
Dominyka Naumova — logopedė;
Eva Giliauskienė— psichologė.
 
 
smart foreash