Paieška

Mokyklos istorija

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas dokumentų apie mokyklos įsteigimą Kruopų gatvėje neturi. Žinoma, kad nuo 1942 m. mokyklos direktoriumi dirbo Juozas Matkevičius. Nacių okupacijos metu mokykla pavadinta 6-ąja progimnazija. 

1945 m. ji pertvarkyta į 7-ąją pradinę mokyklą su dėstomąja lenkų kalba, o 1949 m. mokykla tapo septynmetė. 
1953 m. švietimo įstaiga pavadinta 11-ąja vidurine mokykla. 
1958 m. mokykla išleido pirmuosius 43 abiturientus. 
1972  m. ant senųjų mokyklos pamatų pastatytas naujas mokyklos pastatas.
1989 m. mokyklai suteiktas įžymaus poeto Adomo Mickevičiaus vardas.
Mokykla aiškiai suvokė besikeičiančią situaciją ir siekė tapti gimnazija. Direktoriaus ir mokytojų kolektyvo pastangomis 1996 m. įsteigtos pirmosios gimnazijos klasės. Mokyklos bendruomenė, suprasdama švietimo reformos reikalavimus, aktyviai dalyvavo švietimo sistemos ir mokyklos kaitoje, tas procesas buvo sėkmingai vykdomas. 
1998 m. LR švietimo ir mokslo ministerijos ekspertų komisija patvirtino individualias gimnazijos ekonomikos ir verslo pagrindų, ekologijos ir fizikos, matematikos bei chemijos ir ekologijos ugdymo programas 1–4 gimnazijos klasėms.
1999 m. LR švietimo ir mokslo ministerija suteikė mokyklai gimnazijos statusą. 1999 m. tapome gimnazija, kuri buvo skirta tik gabiesiems mokiniams. Pasikeitus gimnazijos sampratai (gimnazija visiems), atkreipiame dėmesį į kitą savo savitumą – gimnazijoje buvo įvestas profilinis mokymas.
Nuo 2000 m. pagrindinio ir vidurinio ugdymo turinys mūsų įstaigoje papildomas ekologinio ugdymo turiniu. Ekologinis ugdymas formuoja brandžią, turinčią esminių žinių apie aplinkos apsaugą, gebėjimų, vertybinių nuostatų asmenybę, gebančią savarankiškai pasirinkti tinkamas elgesio strategijas, prognozuoti savo veiklos padarinius aplinkai ir aktyviai veikti, siekiant išsaugoti aplinką.
Remiantis mokyklos pasiekimais ugdant mokinių ekologinį sąmoningumą, 2017 m. gruodžio 20 d. Vilniaus m. savivaldybės tarybos sprendimu gimnazijai leista įgyvendinti Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo sampratos elementus ir pertvarkyti gimnazijos struktūrą suteikiant galimybę vykdyti bendrojo ugdymo programas.
2018 m. gegužės 23 d. Vilniaus m. savivaldybės tarybos sprendimu biudžetinės įstaigos Vilniaus Adomo Mickevičiaus gimnazijos pavadinimas pakeistas į Vilniaus Adomo Mickevičiaus licėjus.
 
1953–2023 m. mokykla išleido 67 mokinių laidas. Mokyklą yra baigę 4705 abiturientai.
 

 

 
smart foreash