Paieška

Aktualijos

 

 2024-07-10

Nuo 2023 m. bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo pažymėjimai ir dublikatai išduodami tik elektroniniu formatu. Nuo 2024 metų brandos atestatai bus lietuvių ir anglų kalbomis.
Kiekvieno skaitmeninio pažymėjimo paskutinėje lentelėje nurodytas Skaitmeninis pažymėjimo kodas ir QR kodas. Mokykla privalo suteikti šį Skaitmeninį kodą mokiniui, jeigu ji pati neatspausdina jam pažymėjimo ar neperduoda jam jo kitomis priemonėmis. Priešingu atveju mokinys, neturintis galimybės jungtis per El.valdžios vartus negalės atsisiųsti/peržiūrėti savo pažymėjimo.
 
MOKINIAMS ir TĖVAMS kaip pasiimti savo arba savo vaiko skaitmeninį pažymėjimą: 
Pilnamečiai Lietuvos Respublikos piliečiai gali patys prisijungti ir peržiūrėti, atsisiųsti savo skaitmeninį pažymėjimą per www.dakpr.smm.lt -> Skaitmeninių dokumentų paieška (meniu punktas) -> Elektroniniai valdžios vartai (melsvas mygtukas). 
 
Antras būdas peržiūrėti/atsisiųsti savo skaitmeninį pažymėjimą, nesijungiant per Elektroninius valdžios vartus, yra www.dakpr.smm.lt -> Skaitmeninių dokumentų paieška (meniu punktas) -> Jei norite atsisiųsti/peržiūrėti dokumentą, suveskite kodą (langelio pavadinimas) -> Atsisiųsti (spaudžiate mygtuką). Skaitmeninį pažymėjimo kodą jums privalo pasakyti mokykla, jei jūs to prašote.
 
Svarbus dalykas dėl brandos atestato patvirtinimo pažymos (Apostille) tvarkos.
Jei abiturientui reikės notarinio brandos atestato autentiškumo patvirtinimo, jis pirmiau turi kreiptis į mokyklos vadovą, kad šis savo fiziniu arba elektroniniu parašu pasirašytų iš Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registro išspausdintą brandos atestatą ir pažymėtų mokyklos antspaudu. Tuomet jis turėtų kreiptis į notarų biurą.

 

Brandos atestatai pasiekiami (gali būti peržiūrimi ir atsiunčiami) Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registre (www.dakpr.smm.lt).
 
smart foreash