Paieška

Aktualijos

 

 

 Neformalusis vaikų švietimas

 
Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariai.
 
Neformaliojo vaikų švietimo lėšos iš Europos Sąjungos finansinės paramos, bendrojo finansavimo ir kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto yra skiriamos savivaldybėms neformaliojo vaikų švietimo plėtotei, siekiant didinti vaikų, ugdomų pagal NVŠ programas, skaičių.
 
Teisę pretenduoti gauti 15 eurų NVŠ krepšelį turi vaikas, kuris mokosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. NVŠ lėšomis gali būti finansuojama tik viena vaiko pasirinkta NVŠ programa, pagal kurią vaikas mokosi Vilniaus miesto savivaldybėje, nepriklausomai nuo to, kurioje savivaldybėje vaikas gyvena ir mokosi pagal bendrojo ugdymo programą.
 
Tėvai ir vaikai, norintys gauti 15 eurų NVŠ krepšelį, gali rinktis iš Vilniaus miesto savivaldybės akredituotų neformaliojo vaikų švietimo programų sąrašo  
 
Vilniaus miesto savivaldybės administracija NVŠ finansavimą skiria NVŠ finansavimą akredituotas programas vykdantiems teikėjams atsižvelgiant į turimą finansavimą ir iki rugsėjo 24 d. 14 val. įregistruotų mokinių skaičių Mokinių registre. Todėl rekomenduotina kreiptis į teikėją kuo ankščiau ir išreikšti norą lankyti jo vykdomą progamą. Tačiau dėl NVŠ krepšelio tėvai gali kreiptis į teikėją visus mokslo metus, jei teikėjas turi laisvų finansuojamų vietų.
 
 
smart foreash