Paieška

„Rašome taiką“

 

 

Paroda „Rašome taiką“ buvo atidaryta 2012 metais rugpjūčio 21 dieną Jungtinių tautų būstinėje Niujorke tarptautinės Taikos dienos proga. Šios parodos tikslas buvo skatinti suprasti įvairias kultūros paveldo formas, skleisti taikaus sugyvenimo vertybes, pasitelkus įvairias rašymo sistemas dabar ir anksčiau egzistavusias pasaulyje.
Mokytojams skirtoje medžiagoje vaikams pristatomos 24 dabar egzistuojančios rašymo sistemos, aiškinama, kaip jos buvo kuriamos, kokią įtaką šiam procesui turėjo kultūriniai ryšiai, siekis atskleisti savąjį kultūrinį identitetą, noras tiksliau perteikti žinias. Siekiama skatinti susidomėjimą kultūrine įvairove bei pagarbą jai.
Deja, mes nesugebėjome išbandyti visos metodinės medžiagos. Kliūčių buvo daug, bet didžiausia ta, kad medžiaga parengta anglų, prancūzų ir arabų kalbomis, kurių mūsų mokyklos dalykų mokytojai nemoka arba nepakankamai moka.
Todėl pasiremdami pateikta medžiaga parengėm parodą, kurioje su trumpais aprašymais lenkų kalba pristatėme 24 rašymo sistemas ir sukūrėm planus kelioms pamokoms: istorijos, geografijos, matematikos, dailės. Be to vedėme klasės valandėles, kuriose pasakojome apie neįgaliųjų komunikaciją ir Brailio raštą. Šiose pamokose dalyvavo 5, 6 ir 7 klasių mokiniai.
Pamokose vaikai galėjo geriau suprasti parodos medžiagą. Jie sužinojo, kuriose pasaulio vietovėse, kuriuo laiku, kokiomis aplinkybėmis buvo kuriamos įvairios rašymo sistemos. Jie suprato, kad skaičiai įvairiose valstybėse buvo ir tebėra rašomi skirtingai, galėjo patys pabandyti rašyti įvairiais rašmenimis.
Manome, kad šios pamokos padėjo suvokti, kokių pastangų reikėjo, kuriant rašymo sistemas, skatino pagarbą kūrėjams, įvairioms kultūroms ir didino susidomėjimą kalbomis, kultūromis, mokslu.
 
Romualda Raguotiene
 
smart foreash