Paieška

Aktualijos

 

2021-01-14 

Vienybės ir atminimo liepsnelės
Kai mąstau apie Sausio 13-osios įvykius, stebina, kad visa tai vyko tik prieš 30 metų. Sunku įsivaizduoti, kad žmonės tada savimi užstojo kelią tankams... Taip norėjo būti laisvi, taip troško nepriklausomo gyvenimo. Mes, šių laikų jauni žmonės, tik mokomės vertinti tai, kad esame laisvi. Todėl iš pagarbos kovojusiems ir žuvusiems šią dieną uždegame vienybės ir atminimo žvakutes.
Gabriela Zinevič, II c kl. mok.
 
Laisvė – drąsa ginti savo vertybes
Kas yra laisvė? Daugelis atsakys, kad yra laisvas, kai daro tai, ką nori, kai nėra priklausomas nuo kitų.  Nesutiksiu su tuo. Manau, laisvė yra drąsa ginti savo įsitikinimus. Šiandien minime tuos žmones, kurie ryžosi ginti svarbiausią jiems vertybę – gyventi laisvoje Lietuvoje. Gal kuris iš mūsų pasakys: „Nesąmonė, kai kurie gynėjai žuvo taip ir nepajutę laisvės“. Bet man atrodo kitaip – jie buvo daug laisvesni nei mes. Mes esame ta karta, kuri nori keisti gyvenimą, bet nekeičia jo. O jie keitė ir pakeitė. Tai ir yra laisvė.
Dominykas Ulevič , II a kl. mok.
 
Laisvės troškimas amžinas
Kiekvienas, kas kovoja dėl laisvės, nusipelno pagarbos. Drąsių žmonių dėka Lietuva yra nepriklausoma. Panaši ir beviltiška situacija buvo ir Biblijos pasakojime apie Dovydą ir Galijotą. Nepaisant, kad Galijotas buvo milžinas, Dovydo drąsa padėti savo tautai buvo stipresnė už viską. Jono Biliūno alegoriniame apsakyme ,,Laimės žiburys“ drąsuoliai kitų žmonių interesus laikė svarbesniais už savo gyvybę. Pasiaukodami jie atnešė laimę visiems.
                                       Robert Tabero, II b kl. mok.
Viltis
 
Išskrido kaip paukštis
Pro mano langą
O mane uždengė
Likimo banga
 
Į jūrą įplaukiau
Pilną ryklių
Nors nenorėjau
Atsidūriau tarp jų
 
Turėjau tikslą
Nuo dugno pakilti
Deja,
Praradau aš viltį
 
Ir kai jau norėjau
Užmerkti akis
Pasirodė paukštis
Netikėjau kad grįš...
 
Kornelija Belanova II b kl. mok.
 
 
smart foreash