Paieška

Aktualijos

 
2021-01-07
 
Šiais mokslo metais mūsų licėjus pradėjo veiklą tarptautiniame projekte, kurį įgyvendinsime iki 2022 metų.
Projekto tikslai:
1.    Padidinti projekte dalyvaujančių institucijų gebėjimą atsižvelgti į 10-15 metų mokinių poreikius, pritaikant jiems programas ir veiklas, siūlant patrauklias formalaus ir neformalaus lavinimosi alternatyvas, ugdant socialinius įgūdžius, būtinus mokantis įtraukiojo ugdymo sąlygomis.
2.    Organizuoti veiklas, kurios skatintų įvairovės priėmimą ir tarpkultūrinius mainus.
3.    Padėti projekte dalyvaujančioms mokykloms veikti tarptautiniu lygiu.
4.    Padėti mokytojams kurti ir įgyvendinti projektus, siekiant sudaryti visiems vienodas galimybes prasmingam ugdymuisi, išvengti socialinės atskirties ir įgyvendinti Europinės integracijos vertybes ugdyme.
5.    Sukurti mokiniams sąlygas ugdytis darbo grupėje įgūdžius, atsižvelgiant į tokias vertybes, kaip abipusė pagarba, kultūrinė įvairovė, konstruktyvus bendravimas, kūrybingumas.
6.    Mokytojams suteikti galimybes komunikuoti tarptautinėje erdvėje, dalinantis, gerąja darbo patirtimi.
Be mūsų projekte dalyvauja mokyklos iš Graikijos, Italijos, Kroatijos, Ispanijos ir Rumunijos. Școala Gimnazială ”B. P. Hasdeu” Mun. Câmpina iš Rumunijos yra projekto koordinatorė.
Pirmas uždavinys - projekto logotipo kūrimas. Mokinių darbai parodo, kaip jie suvokia projekto esmę.
 
 
smart foreash