Szukaj

Pielęgniarka

 

 

2022— 2023  m. m.

Pielęgniarka Halina Murmulienė udziela pomocy:

wtorek  7.00 - 18.30 ( przerwa obiadowa 12.00 - 12.30 )

piątek 7.00 - 14.30 ( przerwa obiadowa 12.00 - 12.30 )


Kontakt: halina.murmuliene@vvsb.lt

 

 

Zadania pielęgniarki szkolnej:
 
  • Udzielanie pierwszej pomocy w urazach , zatruciach i nagłych zachorowaniach uczniów i pracowników szkoły,
  • Zapewnienie opieki uczniom z problemami zdrowotnymi , szkolnymi i społecznymi,
  • Okresowa i bieżąca kontrola stanu higieniczno - sanitarnego obiektu i bezpieczeństwa w szkole, okresowe badania higieny osobistej uczniów,
  • Wspomaganie uczniów w kształtowaniu postaw zdrowego stylu życia i w dbaniu o higienę osobistą,
  • Pomoc nauczycielom wychowania fizycznego w tworzeniu grup wychowania fizycznego.

 

 

 
smart foreash