Paieška

VGK

 

 Vaiko gerovės komisija organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą mokykloje, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą, atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

 
 
Vaiko gerovės komisijos nariai 2022 — 2023 m.:
 
Pirmininkė
Eugenija Petrovič — direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 
Nariai:
Halina Murmulienė — sveikatos specialistė;
Božena Nadzeras — socialinis pedagogė;
Agnessa Ogar  — psichologė;
Božena Romanovska — biologijos mokytoja;
Božena Borovska — lenkų kalbos mokytoja;
Irena Diugevič — tikybos mokytoja;
Dominyka Naumova — logopedė.
 
 

 

 
smart foreash