Szukaj

Komisja do spraw dobrostanu dziecka

 

 

Komisja ds. Dobrostanu Dziecka organizuje i koordynuje działalności wychowawczą i zapobiegawczą wśród dzieci i młodzieży szkoły, proces wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wspomaga nauczycieli w dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów oraz wykonuje inne, związane z dobrostanem dziecka, funkcje.

Skład komisji 2019 - 2021 r.:
 
przewownicząca:
Eugenia Pietrowicz - wicedyrektor
 
członkowie:
Bożena Nadzeras – pedagog szkolny 
Romualda Raguotienė – psycholog;
Bożena Romanowska - nauczycielka biologii
Bożena Borowska - nauczycielak jęz. polskiego
Irena Dziugiewicz - nauczycielka religii

 

 

 
smart foreash