Paieška

VGK

 

 Vaiko gerovės komisija organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą mokykloje, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą, atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

 
 
Vaiko gerovės komisijos nariai 2019 - 2021 m.:
 
Pirmininkė:
Eugenija Petrovič - direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 
Nariai:
Božena Nadzeras – socialinis pedagogė;
Romualda Raguotienė – psichologė;
Božena Romanovska - biologijos mokytoja;
Božena Borovska - lenkų kalbos mokytoja;
Irena Diugevič - tikybos mokytoja.
 
 
 
smart foreash